SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות אורית בת תמר חיה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות אורית בת תמר חיה

כל מי שיכול שיעשה מעשה טוב לרפואתה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר