SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות עליזה לאה בת חפצי כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות עליזה לאה בת חפצי

רפואה שלמה מהרה !

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר