SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות דבורה מדלן בת יעל כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות דבורה מדלן בת יעל

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר