SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות כרמלה בת חביבה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות כרמלה בת חביבה

רפואה שלמה במהרה

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר