SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד להצלחת המנהיגים בבחירות שבעד שלמות התורה, העם והארץ כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

להצלחת המנהיגים בבחירות שבעד שלמות התורה, העם והארץ

הצלחה לבחירות למנהיגים בעד שלמות התור, העם והארץ

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר