SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות לילך בת סיגלית ויולטה ולשלום העובר כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות לילך בת סיגלית ויולטה ולשלום העובר

אמא של בארי המתוק

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר