SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות שניאור זלמן בן מרים כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות שניאור זלמן בן מרים

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר