SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות הרב נתן בר רחל כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות הרב נתן בר רחל

אחרי אירוע מוחי מחוסר הכרה זקוק לרחמי שמיים מרובים

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר