SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות מפלגת זהות בראשות משה זלמן פייגלין כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות מפלגת זהות בראשות משה זלמן פייגלין

לעלייתה והצלחתה של מפלגת זהות המסיימת את הפילוג בעם היהודי. המקדשת את הארץ ומקבצת גלויות. המעוררת אהבת ישראל ומחברת אשת נעורים (כנסת ישראל) עם דודה (בורא עולם).

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר