SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות אושרת בת דליה כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות אושרת בת דליה

יולדת .מורדמת ומונשמת

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר