SocialTehilim.org

תהילים חברתי – קריאה משותפת של תהילים יחד לזכות הילה בת סיגלית כל אחד קורא פרק אחד ויחד משלימים את כל ספר התהילים. קראו ושתפו את יקירכם!

לזכות הילה בת סיגלית

לינק להפצה ושיתוף:

לחצו על הקישור לחיצה ארוכה לאפשרויות השיתוף

סיימתי לקרוא את הפרק מצאו לי פרק אחר